മാലോം മുത്തപ്പൻ

വള്ളിക്കടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന  മാലോം സെന്റ് ജോർജ് ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗീർവർഗീസ്
കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കുടിയേറ്റ ക്രിസ്ത്യാനികളാലും, പ്രദേശവാസികളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളാലും   മാലോം മുത്തപ്പൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

Post a Comment

0 Comments